Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου