Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ


ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΤΣΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ 45.000 Μ
(45 ΚΜ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΤΣΑΠΑΚΙΑΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΤΣΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΗ
ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΦΤΕΙ 45.000 Μ (45 ΚΜ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ