Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΕΚΣΚΑΦΗ ΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΕΚΣΚΑΦΗΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΗΕΚΣΚΑΦΗΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


Α.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JCB ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑΝΤΛΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ


ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΞΕΡΟΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΡΙΨΗ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ BOBCAT

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ