Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΩΡΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΩΡΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ